مکانیک 88 رازی

مکانیک 88

جزوه ی کامل انتگرالهای دوگانه

موارد مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است:

1-     رسم ناحیه انتگرال گیری

2-     محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی

3-     محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی

4-     محاسبه انتگرال دوگانه با استفاده از تغییر و متغییر

5-     محاسبه انتگرال دوگانه غیر عادی

6-     محاسبه حجم با استفاده از انتگرال دوگانه

7-     محاسبه سطح رویه و انتگرال رویه ای

این جزوه حدودا 60 صفحه است و  4 مگابایت حجم دارد

دانلود جزوه

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:32  توسط صهیب فرشید  |